Project- & Planontwikkeling
op het gebied van renovaties

Een goed plan is het halve werk

Alle renovatieprojecten verdienen een doordacht fundament. Wierts kan u ondersteunen in het vormgeven en ontwikkelen van uw plannen en de daarbij horende projectplanning. Onze vakmensen van de afdelingen planontwikkeling en projectplanning werken dan ook met succes samen met diverse opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, overheden en andere projectontwikkelaars.

Samenwerking met alle stakeholders

Alle fasen van een project zijn belangrijk, maar tijdens de ontwikkelfase kan Wierts wel echt hét verschil maken en bijdragen aan het succes van een project. Met succes bedoelen wij: aansluitend op de behoeften van de opdrachtgevers en uiteindelijke gebruikers, afgerond binnen de gestelde termijnen en budgetten.

Om dit te kunnen realiseren hecht Wierts veel waarde aan een optimale samenwerking met alle betrokken partijen en stakeholders. Wierts hecht ook hierom grote waarde aan lange termijn relaties; hoe beter wij uw wensen en doelen als opdrachtgever kennen, des te beter kan Wierts op deze wensen en doelen inspelen.

Wierts Kernwaarden Iconen-17
Zoekt u een ervaren partner voor uw projectplanning of planontwikkeling op het gebied van renovaties?

Lees ook meer over onze overige kernactiviteiten:

WordPress PopUp Plugin