Asbestsaneringen en Dakrenovatie Tegelfabriek Maastricht

In 2019 heeft Wierts een aanvraag ontvangen voor het saneren van een asbesthoudend dak bij een tegelfabriek in Maastricht. Hierbij heeft de opdrachtgever ons tevens gevraagd om een plan van aanpak op te zetten voor deze asbestsanering. Het bijzondere hieraan was dat in de fabriek de productie doorliep. Samen hebben we een stappenplan gecreëerd, waarbij de fabriek draaiende bleef en de veiligheid gewaarborgd was.

Doordat de situatie op de werklocatie veranderd was door de sloopwerkzaamheden van derden, was het vooraf gestelde veiligheidsplan niet meer te handhaven. In nauw overleg met onze opdrachtgever hebben we destijds de werkmethode aangepast. Met behulp van 2 hoogwerkers konden we nu de veiligheid waarborgen waardoor het risico op vallen van hoogte flink was afgenomen. 

Plan van aanpak

Onze werkzaamheden dienen vanuit binnen uitgevoerd te worden, gezien de locatie vanuit buiten niet toegankelijk is. De eerste werkzaamheden betreffen het verwijderen van de asbesthoudende golfplaten. De platen worden met behulp van hoogwerkers gedemonteerd. Hierna worden de platen in asbest platenzakken gelegd en luchtdicht verpakt, waarna ze afgevoerd worden in de asbestcontainer die gelost wordt bij de afvalverwerker. 

Na het demonteren van de asbesthoudende golfplaten wordt het gebied met asbeststofzuigers schoongemaakt. Als het afgezette gebied schoon is, wordt als laatste de folie op de grond opgerold en verpakt volgens de asbestrichtlijnen. Daarna wordt de eindinspectie uitgevoerd door de laborant. 

Nadat de saneringswerkzaamheden zijn afgerond worden de gordingen en de nokken gecontroleerd en waar het nodig is wordt deze hersteld of verstevigd. Tevens worden meteen de goten en hemelwaterafvoeren vernieuwd.  De werkzaamheden van de dakdekkers worden ook uitgevoerd met behulp van de aanwezige hoogwerkers. 

In verband met het verwijderen van de onderliggende vlonderconstructie die verbonden zit aan een spant, worden de spanten verlengd en verstevigd. De gordingen worden dan van spant tot spant verlengt. Dit zorgt ervoor dat het gehele dak nu alleen gedragen wordt op de spanten. Hierdoor zal er meer ruimte gecreëerd worden in de fabriekshal.

Resultaat

Het werk is goed verlopen en onze opdrachtgever is tevreden over het eindresultaat. Door de tevredenheid hebben zei ons ook gevraagd om overige werkzaamheden in de toekomst voor hun te verrichten.

Locatie: Maastricht, Nederland
Kernactiviteiten: Asbestsanering, dakrenovatie & projectplanning

Wat onze klanten zeggen

WordPress PopUp Plugin