Asbestsaneringen en Dakrenovatie Tegelfabriek Maastricht

In 2019 heeft Wierts een aanvraag ontvangen voor het saneren van een asbesthoudend dak bij een tegelfabriek in Maastricht. Hierbij heeft de opdrachtgever ons tevens gevraagd om een plan van aanpak op te zetten voor deze asbestsanering. Het bijzondere hieraan was dat in de fabriek de productie doorliep. Samen hebben we een stappenplan gecreëerd, waarbij de fabriek draaiende bleef en de veiligheid gewaarborgd was.
Read More
WordPress PopUp Plugin