Verduurzaming van 172 Woningen Generaalsbuurt Heerlerbaan

In september 2020 zijn wij gestart met de werkzaamheden voor het project 
172 woningen op de Generaalsbuurt in Heerlerbaan in opdracht van woningcorporatie Weller. Maar voordat deze werkzaamheden konden gaan starten, heeft er nog veel werk plaatsgevonden.  

De offerte is meerdere malen opgesteld en aangepast. Daarbij moesten er afspraken gemaakt worden met diverse onderaannemers en leveranciers. 

Vanuit Weller is mevrouw Maes de contactpersoon in dit project. Zij zorgt samen met onze collega Frank voor de gesprekken met de bewoners. Dit vindt plaats in de directiewoning, Herlongstraat 46 te Heerlen. Hierna zal Frank als werkvoorbereider bij de bewoners in de woning nog een opname doen, om zo de situatie in kaart te brengen. Frank zorgt dat de planning hierna duidelijk op papier gezet wordt en Maikel zal deze dan samen persoonlijk afstemmen met de bewoners. Als de bewoners  met de planning akkoord gaan, zullen de afspraken definitief gemaakt worden, waarna een overzicht van de planning naar de bewoners wordt toegestuurd.

Dakwerkzaamheden

Voor dit project heeft Wierts geïnvesteerd in een hijskraan en een triangelsteiger. Dit is in het voordeel van de dakwerkzaamheden. De daken worden namelijk vernieuwd, waarbij de bestaande dakpannen en panlatten verwijderd worden. Op het bestaande dakbeschot wordt een geïsoleerde dakplaat gelegd. Vervolgens komt er een dampdoorlatende folie overheen. De gootplanken en panlatten worden op pannenmaat geschoten en de boeien worden rondom gehangen. Hierna kunnen de zinken goten opgehangen worden. Het bestaande lood in de schoorsteen wordt verwijderd, omdat dit te laag zit door de dakplaten. Dit zal dan vervangen worden door zwarte Wakaflex lood vervanger. Hierna zullen de nieuwe dakpannen op het dak worden gelegd en gehaakt.

Er heeft op de locatie ook een ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het beter is om de zwaluwen, mussen en vleermuizen te voorzien van nestkasten. Wij zorgen voor deze nestkasten en de ecologische onderzoekers begeleiden ons hierbij in het advies waar de nestkasten het beste opgehangen kunnen worden. Als wij tijdens de werkzaamheden een bestaand nest tegenkomen, zorgen zij ervoor dat het nest op de juiste manier verplaatst wordt. Dit zorgt voor een mooie samenwerking, waardoor wij de werkzaamheden niet hoeven stil te leggen.

Kunststof kozijnen

Alle woningen worden ook voorzien van nieuwe kunststof kozijnen. Alle kozijnen worden op één dag vervangen.  Mochten de bewoners rolluiken hebben, dan zullen die begin van de dag gedemonteerd worden en later op de dag teruggeplaatst worden. Het houten kozijn van de voor- en achterdeur blijft gehandhaafd en wordt niet vervangen. Dit wordt alleen opnieuw geschilderd. Wel zal er een nieuwe voor- en achterdeur geplaatst worden. Hierin hebben de bewoners de keuze uit 5 verschillende voordeuren en 4 verschillende tinten grijs. De deuren worden op één dag geplaatst op 3 verschillende adressen.

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie wordt ook verzorgd in de woningen. Deze zal geplaatst worden in de keuken, toilet en badkamer. De ventilatieboxen hiervan komen in de woonkamer en in de grootste slaapkamer. Voor dit mogelijk te maken, worden er 3 gaten geboord in de gevel.

Op de plaats van de boring wordt de Climard ventilatiebox gehangen, die gekoppeld is aan sensoren. De sensoren doen metingen in de woning. Zodra een te hoge CO2 wordt gemeten, zal de Climard ventilatiebox direct de lucht zuiveren. Hij doet dat door verse lucht aan te trekken via de nieuwe kozijnen. Daarbij is rekening gehouden met de binnendeuren in de woning. Die deuren zijn namelijk ingekort, waardoor een betere luchtstorming in de woning gecreëerd wordt.

Isolatie

De woningen zullen ook geïsoleerd worden. Dit doormiddel van de spouwmuur te vullen met isolatiekorrels met bindmiddel. Maar voordat die nieuwe isolatie kan plaats vinden, dient eerst de oude isolatie  de steenwol verwijderd te worden. Dit gebeurt door gaten in de woningen te maken. Door die gaten worden onder andere 2 slangen aan gekoppeld. Een slang zorgt ervoor dat er lucht in de spouwmuren wordt geblazen met een bar van 9,2. Hierdoor komt de steenwol los. De andere slang zorgt ervoor dat de steenwol wordt opgezogen en in grote zakken terecht komt.

Deze werkwijze zal plaats vinden op de verschillende gaten die gemaakt zijn in de spouwmuur. Daarbij worden de gaten ook gebruikt voor grote stukken steen te verwijderen uit de spouw. Als de oude isolatie verwijderd is en alles schoon is gemaakt, worden de gaten dicht gemetseld. Hierna zal de spouw gevuld worden met het nieuwe isolatiemateriaal, isolatiekorrels met bindmiddel.

Oplevering

Onze collega Maikel is de uitvoerder van dit project. Hij zorgt ervoor dat alle werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen volgens de planning. Mochten de bewoners er behoefte aan hebben, dan kunnen ze gebruik maken van een rustwoning. Hierdoor kunnen de werkzaamheden volgens planning gewoon plaats vinden, zonder dat de bewoner hier last van heeft.

Zodra de woning klaar is met de binnen werkzaamheden, zal Maikel samen met de heer Dautzenberg (van KS Bouwmanagement) de woning opleveren. De gehele woning wordt gecontroleerd of alles na behoren werkt en netjes is achter gelaten. De bewoners kunnen daarin aangeven of zij nog op- of aanmerkingen hebben. Als de bewoners tevreden zijn en de woning is opgeleverd, zullen de bewoners vanuit Maikel nog een kleine attentie ontvangen. Namelijk een waardebon van ….. en een Wierts mok met de tekst, “Bedankt voor de Prettige samenwerking”.

Opdrachtgever: Weller
Locatie: Heerlen, Nederland
Kernactiviteiten: Project- & planontwikkeling, Revitalisering & Verduurzaming

Wat onze opdrachtgevers zeggen:

WordPress PopUp Plugin